<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mauvais  
tính từ
 • xấu, tồi, dở, kém
gỗ xấu
dấu hiệu xấu (không tốt)
nhà thơ tồi
tài xế tồi
mắt kém
trí nhớ kém
chất lượng kém
nói tiếng Pháp tồi
 • rủi, đen đủi
vận rủi
 • sai
tính sai
đi sai đường
đến không đúng lúc
 • khó khăn
vượt qua con lạch khó (qua)
những lúc khó khăn
 • ác
anh ta có cái cười ác
   • trông thiểu não; có vẻ ốm
   • thân mật) càu cạu
   • đối xử lạnh nhạt với ai
   • gái đĩ, gái điếm
   • kẻ lưu manh, kẻ lêu lổng
   • sự thủ dâm
   • người hay nói xấu
   • mùi hôi, mùi thối
   • mùa mưa gió (thời tiết rất xấu)
   • kẻ bướng bỉnh
   • hiểu theo nghĩa xấu
phó từ
 • xấu, không hay
   • trời xấu, trời âm u
   • không hay ho gì; đáng buồn
   • thối
   • có vẻ không hay ho gì, có chiều hướng xấu đi
(thân mật) sự việc có chiều hướng xấu đi
danh từ giống đực
 • cái xấu
phân biệt cái tốt với cái xấu
danh từ
 • người xấu
những người xấu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt