<
Trang chủ » Tra từ
mat  
[mæt]
danh từ
 • chiếu
 • thảm chùi chân
 • (thể dục,thể thao) đệm (cho đồ vật...)
 • miếng vải lót cốc (đĩa...) (cho khỏi nóng hay để trang hoàng)
 • mớ rối bù
   • bị quở trách, bị phê bình
   • (quân sự) bị đưa ra toà
tính từ
ngoại động từ
 • trải chiếu lên; trải thảm chùi chân lên
 • bện tết (thừng, tóc...)
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt