<
Trang chủ » Tra từ
married  
['mærid]
tính từ
  • ( married to somebody ) có chồng hoặc có vợ; liên kết với nhau do hôn nhân
người đàn ông đã có vợ, người đàn bà có chồng
lấy ai, lập gia đình với ai
một cặp vợ chồng mới cưới
  • (thuộc) vợ chồng
đời sống vợ chồng
hạnh phúc lứa đôi
say mê công việc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt