<
Trang chủ » Tra từ
marriage  
['mæridʒ]
danh từ
  • sự cưới xin, sự kết hôn, hôn nhân
lời cầu hôn
kết hôn (với ai)
bữa tiệc cưới
gả con gái cho một quan chức cao cấp
cuộc hôn nhân lần đầu của cô ta chấm dứt sau năm năm
giấy đăng ký kết hôn; hôn thú
hôn khế
giấy cho phép tổ chức một lễ cưới hợp pháp
  • lễ cưới
lễ cưới lần thứ hai của bà ta được tổ chức ở nhà thờ Thánh Giôn
  • sự kết hợp hài hoà
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt