<
Trang chủ » Tra từ
market  
['mɑ:kit]
danh từ
 • chợ
đi chợ
 • thị trường, nơi tiêu thụ; khách hàng
thị trường nước ngoài
 • giá thị trường; tình hình thị trường
giá thị trường xuống
giá thị trường lên
tình hình thị trường ổn định; thị trường chứng khoán bình ổn
   • làm hỏng việc, làm lỡ việc; hỏng kế hoạch, tính sai
   • bán rẻ danh dự
   • được đưa ra thị trường; được rao bán
   • món hàng không ai mua; hàng ế
   • tràn ngập thị trường
xe đạp Trung Quốc đã tràn ngập thị trường Việt Nam
   • mua bán chứng khoán kiếm lời
ngoại động từ
 • bán ở chợ, bán ở thị trường
nội động từ
 • mua bán ở chợ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt