<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
marin  
tính từ
muối biển
tảo biển
vách đá bờ biển
đợt chữa bệnh ở bờ biển
dặm biển, hải lý
   • đi lại vững vàng trên tàu (dù tàu lắc); chịu sóng gió
   • (nghĩa bóng) bình tĩnh lúc khó khăn
   • tàu chịu sóng biển
danh từ giống đực
 • người giỏi nghề biển
 • lính thuỷ; thuỷ thủ
 • quần áo lính thuỷ
 • gió đông nam (thổi từ Địa Trung Hải)
   • thuỷ thủ xoàng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt