<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
marier  
ngoại động từ
  • làm lễ kết hôn cho; cho kết hôn, lấy vợ cho, gả chồng cho
gả chồng cho con gái
  • (nghĩa bóng) kết hợp, phối hợp; kết vào, buộc vào
phối hợp màu sắc
kết hợp hai phong cách
buộc cây nho vào cây mận
      • cô gái đến tuổi lấy chồng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt