<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mari  
danh từ giống đực
  • người chồng
đây là chồng tôi
một người chồng tốt
chồng của con gái ông ấy (con rể của ông ấy)
người chồng đầu tiên
      • sống chung với nhau như vợ chồng (không cưới xin)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt