<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
marché  
danh từ giống đực
 • chợ
chợ rau
chợ hoa
bán ở chợ
đi chợ
 • thị trường
thị trường tài chính
thị trường trong nước
thị trường ngoài nước
thị trường lao động
thị trường chứng khoán
thị trường tự do
thị trường vốn
thị trường xuất khẩu
thị trường liên ngân hàng
thị trường tiền tệ
thị trường độc quyền
thị trường khu vực
thị trường chính
thị trường phụ
kiếm được những thị trường mới
đưa một sản phẩm ra thị trường
sản phẩm không có thị trường
giá trên thị trường
 • giao kèo mua bán; giao kèo
giao kèo (mua bán) hời
   • rẻ tiền, dễ dàng
thoát khỏi khó khăn một cách dễ dàng
   • trả giá cao hơn ai
   • tìm cách thay thế ai
   • rẻ tiền
   • kinh tế thị trường
   • coi nhẹ, không chú trọng đến
   • mua sắm ở chợ
   • của rẻ là của ôi
   • chợ bán hàng cũ, chợ trời
   • thị trường chung ( Châu Âu)
   • chợ đen
   • thêm vào đó
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt