<
Trang chủ » Tra từ
mao dẫn  
[mao dẫn]
  • capillarity, capillary attraction
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt