<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
man  
[mæn]
[men]
danh từ, số nhiều men
 • người, con người
 • đàn ông, nam nhi
xử sự như một trang nam nhi
yếu đuối, nhút nhát, không xứng đáng là nam nhi
 • chồng
thành vợ chồng của nhau; kết hôn với nhau
 • người (chỉ quân lính trong một đơn vị quân đội, công nhân trong một xí nghiệp, công xưởng...)
an army of 10,000 men
một đạo quân một vạn người
 • người hầu, đầy tớ (trai)
 • cậu, cậu cả (tiếng xưng hô thân mật khi bực dọc)
nhanh lên cậu cả, muộn rồi!
 • quân cờ
   • người hiếm có, người hàng nghìn người mới có một
   • từ bé đến lớn, từ lúc còn thơ ấu đến lúc trưởng thành
   • quần chúng
   • người làm đủ mọi nghề
   • người quân tử
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trùm tư bản tham dự chính quyền chỉ lĩnh mỗi năm một đô la (lương tượng trưng)
   • tự mình làm chủ, không bị lệ thuộc vào ai; sáng suốt, hoàn toàn tự giác
   • lấy lại được bình tĩnh
   • tỉnh lại
   • bình phục lại, lấy lại được sức khoẻ (sau một trận ốm)
   • lại được tự do
   • từng người một
từng người một trong bọn họ đã bỏ tôi mà chạy đi
ngoại động từ
 • cung cấp người
cung cấp thuỷ thủ cho một con tàu
 • giữ vị trí ở, đứng vào vị trí ở (ổ súng đại bác)
 • làm cho mạnh mẽ, làm cho cường tráng; làm cho can đảm lên
tự làm cho mình can đảm lên
từ cảm thán
Ôi! Thật kinh khủng!
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt