<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
manquer  
ngoại động từ
 • không đạt; trệch; làm hỏng
không đạt mục đích
bắn trệch con thỏ
làm hỏng một bức tranh
làm hỏng cả cuộc đời
 • bỏ lỡ; lỡ
bỏ lỡ một cơ hội
lỡ chuyến xe lửa
 • bỏ; không đến
bỏ một buổi học
không đến nơi hẹn
   • lỡ dịp may
   • hỏng việc
   • chẳng thiếu thứ gì cả, đầy đủ
   • không quên trả thù ai, không quên cho ai một trận
nội động từ
 • thiếu
thiếu tiền
thiếu lương tri
thiếu tự tin
hắn thiếu một cánh tay
chúng ta thiếu thời gian
 • không làm tròn
không làm tròn nhiệm vụ
 • không đến, không dự
không đến nơi hẹn
 • không tôn kính, thiếu lễ độ
không tôn kính tuổi già
 • suýt nữa
suýt nữa nó chết đuối
 • không thành công
việc không thành công
 • vắng mặt
ba học sinh vắng mặt
 • mất đi
người cha mất đi
 • đứt
dây thừng đứt đi
 • (từ cũ, nghĩa cũ) mắc khuyết điểm
tất cả mọi người đều có thể mắc khuyết điểm
   • không quên, vẫn nhớ
   • chẳng thiếu thứ gì cả
động từ không ngôi
 • thiếu
thiếu mười học sinh
hắn thiếu một người bạn thực sự
   • chỉ còn không biết nói nữa thôi (chỉ một con vật rất khôn)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt