<
Trang chủ » Tra từ
manqué  
['mɒηkei]
tính từ
  • lẽ ra phải ở vào cương vị nào đó, nhưng lại không được như vậy; hụt
chị ta là chị dâu hụt của tôi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt