<
Trang chủ » Tra từ
manner  
['mænə]
danh từ
 • cách, lối, thói, kiểu
theo cách này
 • dáng, vẻ, bộ dạng, thái độ, cử chỉ
không có một chút gì là vụng về trong thái độ của anh ta
 • ( số nhiều) cách xử sự, cách cư xử
cách xử sự xấu, cách cư xử không lịch sự
thô lỗ, không lịch sự chút nào
 • ( số nhiều) phong tục, tập quán
theo phong tục của thời bây giờ
 • lối, bút pháp (của một nhà văn, hoạ sĩ...)
một bức tranh theo lối Ra-pha-en
 • loại, hạng
bạn trai của cô ta thuộc hạng người nào?
   • hài kịch châm biếm xã hội
   • tất cả mọi loại người/vật nào
   • cách cư xử của bác sĩ đối với bệnh nhân
   • trong chừng mực nào đó; theo khía cạnh nào đó
   • chẳng chút nào
   • cứ như là thành thạo lắm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt