<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
manger  
ngoại động từ
 • ăn
ăn cơm
lò ăn nhiều than
chẳng có gì để ăn cả
người tham ăn
ăn như heo
phòng ăn
 • ăn mòn, gặm
gỉ ăn mòn sắt
 • ăn hết, xài hết
ăn hết vốn
 • che lấp
tóc che lấp trán
   • ngu đần tột bậc
   • không có voi lấy bò làm lớn
   • cần phải ăn để sống chứ không phải sống để ăn
   • đặc quá (món ăn lỏng)
   • hổ lốn lắm thứ
   • có phần lợi cũng có phần hại
   • kiếm lợi ở mọi chỗ
   • ăn gấp năm gấp mười
   • chịu phục tùng ai; theo ai
   • hôn lấy hôn để
   • bị giam
   • thiếu thốn gay go
   • nhìn hau háu
   • (thân mật) quên quân lệnh
   • thụt két
   • cao lớn hơn ai (về tầm vóc)
   • (thông tục) thú tội; lộ bí mật ra; tố giác đồng đảng
   • tức giận với ai
   • nói không rành rọt, nói líu nhíu
   • thay đổi quyết định
   • khởi đầu may mắn
   • tốt quá, đẹp quá
   • người ta có ăn thịt đâu mà sợ
   • chịu để bóc lột
   • (thông tục) cãi nhau
   • muốn ăn tươi nuốt sống ai
danh từ giống đực
 • sự ăn, việc ăn
 • thức ăn, món ăn
   • mất ăn mất ngủ (về việc gì)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt