<
Trang chủ » Tra từ
manager  
['mænidʒə]
danh từ
  • người quản lý; giám đốc
  • người chỉ đạo; ông bầu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt