<
Trang chủ » Tra từ
management  
['mænidʒmənt]
danh từ
  • sự trông nom, sự quản lý
  • sự điều khiển
  • ban quản lý, ban quản đốc
  • sự khôn khéo, sự khéo xử; mánh lới
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt