<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
manœuvrer  
ngoại động từ
  • vận hành
vận hành con tàu
  • (nghĩa bóng) thao túng
để cho một tên lắm mánh khoé thao túng
nội động từ
  • (quân sự) thao diễn
  • (nghĩa bóng) dùng thủ đoạn, xoay xở
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt