<
Trang chủ » Tra từ
malice  
['mælis]
danh từ
  • tính hiểm độc, ác tâm, ác ý
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt