<
Trang chủ » Tra từ
malaria  
[mə'leəriə]
danh từ
  • bệnh sốt rét
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt