<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
maladresse  
danh từ giống cái
  • sự vụng về
sự vụng về trong cử chỉ
làm tổn thương ai vì sự vụng về của mình
  • điều vụng về, việc vụng về
những chỗ vụng về trong hành văn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt