<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
malade  
tính từ
 • ốm, đau, bị bệnh
ốm nặng
răng đau (răng bị sâu)
cây nho bị bệnh
bị bệnh nặng
ngã bệnh, bị bệnh
 • (thông tục) hơi điên
mày hơi điên hay sao?
hắn bị điên mất rồi
 • (nghĩa bóng) bệnh hoạn, ốm yếu, trì trệ
nền công nghiệp trì trệ
   • buồn nôn
   • ốm quá
danh từ
 • người ốm, người bệnh, bệnh nhân
chăm sóc người bệnh
bệnh nhân tâm thần
 • kẻ loạn óc, kẻ tâm thần
   • hết sức mình, như điên
hắn làm việc như một thằng điên
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt