<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mal  
phó từ
 • xấu, dở, tồi
ăn mặc xấu
trở xấu, xấu đi
nói dở
ăn ở tồi
ngủ kém
 • khó khăn, khó nhọc
người (bị) hen thở khó nhọc
cảm thấy khó ở
 • không lương thiện
của cải kiếm được một cách không lương thiện, của phi nghĩa
   • ốm nặng hơn
   • xấu đi, suy sút
   • ngày càng xấu đi
   • hỏng quá; xấu quá
   • ốm yếu
   • bị đánh giá thấp, không được coi trọng
   • không hợp thời, không đúng lúc
   • (nghĩa bóng) nguy khốn
   • tai hại cho
tai hại cho nó
   • ốm yếu, gầy yếu
   • cũng khá, không đến nỗi
   • khá nhiều
anh ta đã đi du lịch khá nhiều
   • khá nhiều
khá nhiều tiền
   • hiểu sai; khó chịu vì
khó chịu vì câu nói đùa
   • ăn mặc xấu
   • giận nhau với ai
   • khó chịu trong mình; choáng váng
   • rút một kinh nghiệm tai hại từ
   • tàm tạm; nhì nhằng
phản nghĩa Bien
tính từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) xấu
vào giờ xấu
   • năm hơn bù năm kém
   • dù muốn hay không, dù vui lòng hay miễn cưỡng
   • chết bất đắc kỳ tử
danh từ giống đực
 • điều ác
điều thiện và điều ác
phân biệt thiện ác
 • (tôn giáo) tội lỗi
 • tai hoạ, điều tổn hại, nạn
tai hoạ của chiến tranh xâm lược
 • (y học) đau; chứng
đau đầu
 • cái dở, cái xấu, điều bất tiện
điều bất tiện là anh ta vắng mặt luôn
 • sự vất vả; điều gian khổ
vất vả kiếm sống
 • điều xấu
nói xấu ai
nghĩ xấu về ai
   • khó khăn mà; vất vả mà
   • đau
đau khắp mình mẩy
tôi đau bụng
   • cạn; thiếu
nhà báo cạn bài
   • làm hại ai
   • làm đau
   • (thân mật) có hiệu quả, hiệu nghiệm
   • ác giả ác báo
   • (y học) động kinh
   • say sóng
   • bệnh giang mai
   • (y học) lao cột sống
   • sự nhớ quê hương
   • (sử học) (văn học) bệnh thời đại (hay u sầu vớ vẩn trong thế kỷ 19)
   • (y học) chứng loét khoét
   • làm khổ (ai)
   • ngã bệnh
   • bị cảm lạnh
   • ăn miếng trả miếng
   • bình an vô sự
bình an vô sự thoát khỏi tai nạn
   • không có ý xấu
anh ta không có ý xấu khi làm điều đó
   • (thông tục) chẳng khó khăn gì
   • nghĩ xấu về việc gì
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt