<
Trang chủ » Tra từ
main  
[mein]
danh từ
 • đường trục (chính)
 • đường ống, ống dẫn chính (điện, nước, hơi đốt)
 • phần chính, phần cốt yếu, phần chủ yếu
 • mạng lưới (chính)
 • thể lực; lực lượng
 • (hàng hải) biển cả; cột buồm chính
tính từ
 • chính, chủ yếu, quan trọng nhất, trọng yếu nhất
đường phố chính của thành phố
bộ phận chính của đạo quân, quân chủ lực
 • (ngôn ngữ học) chính
mệnh đề chính
 • toàn bộ
làm việc hết sức mình
 • thuộc đường trục
 • thuộc đường ống (chính)
 • (hàng hải) thuộc cột buồm chính
 • (từ Mỹ, nghĩa Mỹ; (từ lóng)) yêu quý nhất
 • mênh mông
biển cả mênh mông
ngoại động từ
 • mở rộng thành đường chính
danh từ
 • cuộc chọi gà
 • (đánh bài) sự gọi tên con số trước khi ném xúc xắc
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt