<
Trang chủ » Tra từ
magnetism  
['mægnitizm]
danh từ
  • từ tính; hiện tượng từ tính
hiện tượng từ dư
từ tính hạt nhân
  • (nghĩa bóng) sức hấp dẫn, sức quyến rũ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt