<
Trang chủ » Tra từ
magnetic  
[mæg'netik]
tính từ
  • (thuộc) nam châm, có tính từ, (thuộc) từ
lực từ
cực từ
  • (nghĩa bóng) có sức hấp dẫn mạnh, có sức lôi cuốn mạnh, có sức quyến rũ
nụ cười quyến rũ
danh từ
  • chất có từ tính
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt