<
Trang chủ » Tra từ
magistral  
['mædʒistrəl]
tính từ
  • bậc thầy; lỗi lạc
  • chủ yếu; chủ đạo; đầy uy tín
  • (dược học) pha chế theo đơn (không có bán sẵn)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt