<
Trang chủ » Tra từ
madness  
['mædnis]
danh từ
  • chứng điên, chứng rồ dại; sự mất trí, chứng loạn trí
  • sự giận dữ; cơn giận điên cuồng
  • sự điên rồ, sự ngu xuẩn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt