<
Trang chủ » Tra từ
made  
[meid]
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của make
tính từ
 • (động vật học) huấn luyện công phu
con ngựa huấn luyện công phu
 • giả tạo
lời xin lỗi giả tạo
   • thích hợp cho
một đêm thích hợp cho tình yêu
   • bản lĩnh của ai
Tôi sẽ cho anh thấy bản lĩnh của tôi
   • được làm; được chế tạo
chế tạo ở xưởng
làm sẵn
chế tạo ở địa phương
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt