<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
maître  
danh từ giống đực
 • chủ
chủ nhà
con vật và người chủ
 • chúa tể
chúa tể vũ trụ
 • thầy (dạy)
thầy dạy nhạc
 • bậc thầy
gương những bậc thầy
là bậc thầy trong nghề
 • luật sư
luật sư Y
 • (thân mật) bác
bác Hăng-ri, thợ mộc
 • (từ cũ, nghĩa cũ) thợ cả
thợ nề cả
   • dù nghèo cũng làm chủ nhà mình
   • việc làm của bậc thầy, thành tích bậc thầy
   • do bậc thầy, giỏi giang lắm
   • với uy thế bậc thầy
nói với uy thế bậc thầy
   • tự do muốn làm gì thì làm
   • nắm được, tinh thông
nắm được chủ đề
   • tự chủ
   • có toàn quyền (tự do) làm gì
   • là người duy nhất quyết định
   • không phụ thuộc vào ai
   • (sử học) nghi lễ đại thần
   • con mắt của chủ (chú ý đến mọi chi tiết)
   • thầy giáo, thầy đồ
   • (quân sự) trung đoàn trưởng
   • người chỉ huy ban thánh ca (nhà thờ)
   • phó giáo sư đại học
   • vua chúa
   • người lãnh đạo đương thời
   • anh thợ nướng bánh mì
   • cai thuỷ thủ
   • người đầu bếp
   • thợ cả
   • Chúa trời
   • giỏi bậc nhất
   • (đùa cợt) đức ông chồng
   • làm chủ (tình thế), chế ngự
chế ngự một đám cháy
làm chủ được tình thế
   • chiếm đóng, xâm chiếm
xâm chiếm một quốc gia
   • thầy nào tớ nấy
tính từ
 • cương nghị, tài giỏi
một phụ nữ cương nghị
 • chính
rầm chính
 • (tin học) chủ
máy chủ
 • (đánh bài) (đánh cờ) lớn nhất
con bài lớn nhất
giữ con bài lớn nhất lại
 • (nghĩa bóng) chủ yếu, cốt yếu
phần chủ yếu của một bộ sưu tập
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt