<
Trang chủ » Tra từ
mụ ấy  
[mụ ấy]
  • (nghĩa xấu) she
  • (nghĩa xấu) her
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt