<
Trang chủ » Tra từ
mềm  
[mềm]
tính từ.
  • soft; flaccid; tender ; flexible.
soft leather.
  • flexible (fig); (of body) lithe, lissom; supple (fig.)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt