<
Trang chủ » Tra từ
mập  
[mập]
  • shark
  • fat; stout; corpulent
As fat as a pig
To fear to get fat; To be afraid to get fat
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt