<
Trang chủ » Tra từ
môi  
[môi]
  • lip
To hang one's lip
To have a smile on one's lips
  • labium
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt