<
Trang chủ » Tra từ
mênh mông  
[mênh mông]
  • vast; immense; boundless
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt