<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
même  
tính từ
 • cùng.. như nhau; cùng một
chúng nó có cùng những lỗi như nhau
luôn làm cùng những cử chỉ
học cùng lớp
ở cùng một cấp độ
cùng giá trị
cùng một ý kiến
cùng một lúc, đồng thời
phản nghĩa Autre
 • chính
người ấy chính là sự khôn ngoan
 • cả đến
cả đến những thú vật
   • cũng vậy thôi, cũng thế thôi
   • tự nó
   • cùng loại, cùng thứ; cùng một giuộc
   • tự chúng nó
   • giữ nguyên bản tính
phó từ
 • cả đến, ngay đến
cả đến những người già
ngay cả những người bạn của nó cũng đã bỏ nó

những người, dù là rất dũng cảm
 • chính, đúng, ngay
tôi đã gặp nó chính tại đây
ngay hôm nay
   • ngay (ở)
uống ngay ở chai
nằm ngay ở trên mặt đất
   • có thể, có khả năng
để có thể giúp đỡ nó
   • cũng thế, cũng như thế
   • cũng như
   • dẫu rằng, dù có
   • chính vì thế
   • dù sao cũng
nếu anh đến thì dù sao cũng vui hơn
   • cũng cứ
người ta cấm tôi làm điều đó, nhưng tôi cũng cứ làm
   • dù, tuy rằng
dù anh có ghét tôi
   • lẽ nào thế!
anh nói quá đáng, lẽ nào thế!
   • (thân mật) (cũng) cứ, không sao
anh cứ vào đi!
đại từ
 • cũng người ấy, cũng vật ấy
   • (thân mật) thì cũng thế thôi
   • (thông tục) cũng thế thôi
   • (từ cũ, nghĩa cũ) lừa ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt