<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
métreur  
danh từ
  • người đo
      • người đo kiểm (công trình đang tiến hành)
danh từ giống cái
  • máy đo phim
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt