<
Trang chủ » Tra từ
mép  
[mép]
danh từ.
  • corner of the mouth
  • edge; border ; margin.
edge of a table.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt