<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mémoire  
danh từ giống cái
 • trí nhớ, ký ức
có trí nhớ tốt
rèn luyện trí nhớ
tìm trong ký ức
 • sự nhớ; kỷ niệm
nhớ cái gì
phản nghĩa Oubli
 • tiếng (tốt hay xấu của một người đã chết)
để lại tiếng tốt
 • bộ nhớ (ở máy tính điện tử)
dung lượng bộ nhớ
sự đưa vào bộ nhớ một thông tin
   • để tưởng nhớ (người đã chết)
   • nhớ lại
nhớ lại những điều đã phải chịu đựng
   • rất mau quên
   • để lại tiếng xấu
   • còn để lại tiếng thơm
   • thuộc lòng
đọc thuộc lòng một bài ngụ ngôn
   • nhớ lại từ thời xa xưa
   • (từ cũ, nghĩa cũ) để tưởng nhớ (ai)
   • để ghi nhớ
   • nhắc lại chuyện cũ cho ai
   • ôn lại
   • nếu tôi không nhớ sai
danh từ giống đực
 • đơn, đơn trình bày
 • bản thanh toán
 • báo cáo khoa học; khoá luận
đọc một báo cáo khoa học ở Viện hàn lâm
khoá luận tốt nghiệp
 • ( số nhiều) tập kỷ yếu (của một hội khoa học)
 • ( số nhiều) hồi kí
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt