<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
médiocre  
tính từ
  • xoàng, tầm thường
tài năng tầm thường
cuộc sống tầm thường
  • (từ cũ, nghĩa cũ) trung bình
người có tầm vóc trung bình
      • đất cằn cỗi
danh từ
  • người tầm thường
danh từ giống đực
  • cái tầm thường
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt