<
Trang chủ » Tra từ
mã hoá  
[mã hóa]
  • to encode; to encipher; to encrypt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt