<
Trang chủ » Tra từ
màu mỡ  
[màu mỡ]
  • pick; fat (land).
  • good appearance
  • fertility
fat land/soil
      • put up a handsome outer appearance
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt