<
Trang chủ » Tra từ
lyric  
['lirik]
['lirikəl]
danh từ
  • bài thơ trữ tình
  • ( số nhiều) thơ trữ tình
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lời bài hát được ưa chuộng
tính từ + Cách viết khác : ( lyrical )
  • trữ tình
ca khúc trữ tình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt