<
Trang chủ » Tra từ
luxury  
['lʌk∫əri]
danh từ
  • sự xa xỉ, sự xa hoa
đời sống xa hoa
sống trong cảnh xa hoa
căn hộ/khách sạn sang trọng
  • vật đắt giá và thích thú nhưng không cần thiết; hàng xa xỉ; xa xỉ phẩm
trứng cá hồi, rượu sâm banh và những hàng xa xỉ khác
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt