<
Trang chủ » Tra từ
lusciousness  
['lʌ∫əsnis]
danh từ
  • tính chất ngọt ngào, tính chất thơm ngon
  • vị ngọt quá, vị lợ
  • tính khêu gợi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt