<
Trang chủ » Tra từ
lusciously  
['lʌ∫əsli]
phó từ
  • ngọt ngào, thơm ngon
  • khêu gợi, gợi dục
mặc quần áo khêu gợi
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt