<
Trang chủ » Tra từ
lune  
[lu:n]
danh từ
  • (toán học) hình trăng lưỡi liềm, hình trăng
hình trăng trên mặt cầu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt