<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lundi  
danh từ giống đực
  • ngày thứ hai
thứ hai tuần vừa rồi (thứ hai vừa rồi)
hôm nay là thứ hai
      • (thân mật) nghỉ ngày thứ hai
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt