<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lunaire  
tính từ
vừng trăng
mặt tròn như vành trăng
cảnh như trên cung trăng
  • (văn học) mơ mộng viễn vông
lòng mơ mộng viễn vông
      • năm âm lịch
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt