<
Trang chủ » Tra từ
lucky  
['lʌki]
tính từ
 • đem lại sự may mắn hoặc do sự may mắn đem lại; gặp may, hên, đỏ
Rất may là anh còn sống sót sau tai nạn đó!
May mà bà ấy vẫn còn ở đây
bùa may mắn
một dịp may
số bảy là số hên của tôi
hôm nay là ngày hên của tôi
(thông tục) thằng cha vận đỏ thật!
 • may mà đúng, may mà được
một câu đoán may mà đúng
   • cảm thấy mình may mắn
   • có thể điều mong ước của anh sẽ không thành
   • gặp may
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt